FAQs

 • Ako nájdem pracovnú pozíciu na Kariérnych stránkach?

  www.redbull.sk/jobs. Pokia? ste nenarazili na pozíciu, ktorá by Vás zaujala, máte možnos? prejavi? záujem o zasielanie automatického emailového upozornenia v prípade, že sa otvorí nová pozícia vo Vašom obore. Kliknite na “Prihlás sa” v pravom hornom rohu Kariérnych stránok a založte svoj všeobecný profil kandidáta, kde sa nám predstavíte a zárove? uvediete o aké oblasti sa profesne zaujímate. Pri otvorení takejto pozície budete informovaný o jej vystavení, pre zaradenie do výberového konania bude nutné, aby ste na ?u aj aktívne zareagoval/a.
 • Aký mám prístup k svojim osobným údajom? Môžem svoj ú?et zmaza?? Možem odstúpi? z reakcie na pozíciu?

  Pri aktualizácii Vášho profilu pôjdete na naše Kariérne stránky a kliknete na “Prihlás sa” v pravom hornom rohu. Prihláste sa pod svojim užívate?ským menom a heslom pre vstup do Vášho profilu, následne máte možnos? aktualizova? Vaše informácie. Pre zmazanie Vašeho profilu kliknite na “Možnosti môjho ú?tu”. Svoj profil zmažete kliknutím na “Zmaza? môj profil”. V prípade, že by ste chceli odstúpi? od výberového konania, kliknite na sekciu “Moje pozície”, u vybraných pozíciach kliknite na “Odstúpi?”.
 • ?o mám robi?, pokia? neviem svoje užívate?ské meno, alebo heslo.

  Pokia? ste zabudli svoje heslo, kliknite na prihlasovacej stránke na “Zabudli ste heslo?” , alebo “Zabudli ste užívate?ské meno?” a nasledujte inštrukcie, ktoré sa objavia na webovej stránke. Pokia? sa pokúsite opakovane neúspešne prihlási? do svojho profilu, bude automaticky zablokovaný z bezpe?nostných dôvodôv po dobu 24 hodín.
 • Ako nájdem príležitosti pre študentov?

  Skúste na našich Kariérnych stránkach vyh?ada? slovo “Absolvent” , alebo “Pozícia pre študentov” a uvidíte role aktuálne pre momentálne obdobie. Vždy môžete takto skontrolova? našu študentskú sekciu.